Über lingobitronic / Wie is lingobitronic?

Die Firma lingobitronic GmbH mit Sitz in Leipzig veröffentlicht digitalen Content aus Literatur, Technik und Wissenschaft. Sie schafft damit einen globaleren Zugriff auf Inhalte, die nicht jedem zugänglich sind. Hierbei geht es nicht nur um den Konsumenten dieser Inhalte, sondern in gleichem Maße um den Anbieter. Die Firma versteht sich als Link zwischen beiden, um den Austausch von Informationen automatisiert, schnell und effektiv zu ermöglichen.

 

Lingobitronic GmbH met vestiging in Leipzig publiceert digitale content uit literatuur, techniek en wetenschap. Daarmee zorgt het bedrijf voor een globale toegang tot teksten en informatie die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Hierbij gaat het niet alleen om de consument van deze items, maar in gelijke mate ook om degene die ze aanbiedt. De firma ziet zichzelf als link tussen beide om de uitwisseling van informatie geautomatiseerd, snel en effectief mogelijk te maken.

 

Im Fokus der Aktivitäten steht die Kontaktaufnahme mit ausländischen Autoren, die selbst publizieren, um ihnen mit der Übertragung in andere Sprachen einen breiteren Marktzugang zu ermöglichen. Die Digitalisierung der Inhalte sowie die Verbreitung auf verschiedenen Plattformen ist Bestandteil dieser Leistung.

 

In het middelpunt van de activiteiten staat het opnemen van contact met Nederlandse auteurs (selfpublisher) en uitgeverijen om voor hen met een Duitse  vertaling een grotere markt te openen. De digitalisering van de inhoud alsmede de verspreiding op de betreffende platforms is bestanddeel van deze service.